Goffredo Petrassi

  • E. Ropioni
Palabras clave música contemporánea italiana, compositores italianos s. XX, nacionalismo musical, música orquestal, crítica musical, análisis musical, ópera italiana s. XX, dodecafonismo
Compartir
Publicado
1963-01-01