(1)
García Arancibia, F. Ensemble Bartók. Música contemporánea Latinoamericana. RMCH 1991, 45, p.141-141.