Alexander Pollack, Leni (1924-2005)


E


BUSTOS VALDERRAMA, RAQUEL. Leni Alexander Pollack (1924-2005), LXI/207 (enero-junio, 2007), pp. 28-64.


_____________________________. Catálogo de las obras musicales de Leni Alexander Pollack, LXI/207 (enero-junio, 2007), pp. 65-70.


LÓPEZ SANDOVAL, CRISTIÁN. In Memoriam. Leni Alexander (1924-2005), LIX/204 (julio-diciembre, 2005), pp. 139-141.